TÜRKİYE 01/01/2013 YILINDAN İTİBAREN

TTK Hükümleri gereği TFRS ve KOBİ TFRS STANDARTLARINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA

UYGULAMALI KOBİ TFRS EĞİTİMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 01/01/2013 tarihinden itibaren işletmelerin, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre muhasebe defter kayıtlarını tutmaları ve finansal raporlarının hazırlamalarını zorunlu hale getirmektedir.

Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları ( TFRS) Eğitimi Grup 1

Eğitimin Konusu

Tarih

Gün

Ders Saati

Saat/Süre

Uygulamalı KOBİ TFRS eğitimi 30/01/2016 Cumartesi 09:00 - 17:00 6
31/01/2016 Pazar 09:00 - 17:00 6
06/02/2016 Cumartesi 09:00 - 17:00 6
07/02/2016 Pazar 09:00 - 17:00 6
13/02/2016 Cumartesi 09:00 - 17:00 6
14/02/2016 Pazar 09:00 - 17:00 6
Toplam 36 Saat

Eğitim Süresi: 36 Saat (3 Hafta)

Paket Eğitimin Toplam Ücreti: 900.- TL + %8 KDV

Kontenjan: 24 Kişi

Eğitim sonunda katılımcılara Türkçe İngilizce Katılım belgesi verilmektedir.

KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN Eğitim başlamadan en geç 1 hafta önce Ekteki formu doldurup imzalayıp bize faks yoluyla gönderip, eğitim bedelinin en az %20'sini banka hesaplarımıza yapmanız gerekmektedir.

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ
TFRS Tanıtımı

Finansal Tabloların sunumu

( Bilanço, Kapsamlı gelir tablosu, Nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu, gelir ve dağıtılmamış karlar tablosu, Dipnotlar, Raporlama döneminden sonraki olaylar, Muhasebe politikalarında, tahminlerinde değişiklikler ve hatalar, ilişkili taraf açıklamaları, Yabancı para raporlama, Konsolide ve Bireysel Finansal tablolar, Ara dönem Finansal raporlama

Finansal Tablo kalemlerinin örneklerle uygulamalı açıklaması

(Finansal araçlar, Stoklar , Finansal duran varlıklar, Maddi duran varlıklar, Borçlanma maliyetleri, Kiralama işlemleri, Yatırım amaçlı gayrimenkullar, Maddi olmayan duran varlıklar, Varlıklarda değer düşüklüğü, Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar, Durdurulan faaliyetler ve satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar, çalışanlara sağlanan faydalar, Hasılat, İnşaat sözleşmeleri, Borçlanma maliyetleri, Ertelenmiş vergi, devlet teşvikleri)

VUK bilançosunu TFRS'ye dönüştürme uygulaması

Nakit akış tablosu hazırlama

Konsolide Finansal Tabloların hazırlanması

(Tam ve oransal konsolidasyon, Özkaynak yöntemi, İşletme birleşmeleri, Şerefiye )

Örnek Uygulamalar

Örnek 31/12/2014 Bilançolarının KOBİ TFRS'ye uygulanması

Örnek 31/12/2013 bilançolarını KOBİ TFRES 'ye dönüştüre rek 01/01/2014 açılış bilançosu olarak kayda alınması

EĞİTİM KADROMUZ

Doç. Dr. Serap Tanık Doç. Dr. Rıdvan BAYIR Doç. Dr. Salih GÜVEN SMMM Nusret Kurdoğlu
YMM Nursel Aykan YMM Hasan Hüseyin Sezgin SMMM Özgür Bora Doç.Dr. Rıdvan Demir