Akif Akedemi Logo

KGK ONAYLI SÜREKLI EĞITIM PROGRAMLARI

Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programları

TEMEL MESLEKİ KONULARDA ALDIĞINIZ EĞİTİMİ SÜRGEM'E Nasıl Bildireceksiniz.

DESTEKLEYİCİ KONULARDA MESLEKİ GELİŞİM İLE İLGİLİ EĞİTİMLERİ SÜRGEM'E NASIL BİLDİRECEKSİNİZ.


Temmuz 2024 KGK Onaylı Bağımsız Denetçilerin
Sürekli Eğitim Programı Temel Mesleki Konularda Uzaktan ve Yüzyüze Eğitimler
Satın
Al
Kayıt
Ol
Eğitim
Yeri
Eğitim Konusu Kredi
Sayısı
Eğitim
Tarihi
Eğitim
Saati
Eğitim
Ücreti
Satın
Al
Kayıt
Ol
Uzaktan
Eğitim
Enflasyon
Muhasebesi
7 05/08/2024 10:00-17:50 900.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol
Ankara
Yüzyüze
Bağımsız
Denetim
21 06-07-08/09/2024 10:00-17:50 3.150.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol
İstanbul
Yüzyüze
Bobi
Frs
21 13-14-15/09/2024 10:00-17:50 3.150.-TL
İstediğiniz Zaman Katılabileceğiniz (İnteraktif Eğitimlerimiz) Sürekli Eğitim Programı
Destekleyici Eğitimler Mesleki Kişisel Gelişim Konularında Eğitim
Satın
Al
Kayıt
Ol
Eğitim
Konusu
Eğitim
Kredisi
Başlama
Bitiş
Tarihi
Gün
Süre
Eğitim
Ücreti
Satın
Al
Kayıt
Ol
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
24 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla 6 Saat
En erken 4
günde tamamlanabilir.
2.160.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol
Kredi Derecelendirme
ve Finans
20 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
5 Saat
En erken 4
günde tamamlanabilir.
1.800.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol
Kurumlarda ve Sermaye
Piyasalarında Vergilendirme
14 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
7 Saat
En erken 2
günde tamamlanabilir.
1.260.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol

Kurumsal Risk
Yönetimi
20 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
5 Saat
En erken 4
günde tamamlanabilir.
1.800.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol

Finansal
Risk Yönetimi
18 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
6 Saat
En erken 3
günde tamamlanabilir.
1.620.-TL
Satın
Al

Kayıt
Ol

Özel Tüketim
Vergisi
6 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
7 Saat
En erken 1
günde tamamlanabilir.
540.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol

Vergi Tekniği 35 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
7 Saat
En erken 5
günde tamamlanabilir.
3.150.-TL
Satın
Al
Kayıt
Ol

Katma Değer
Vergisi Kanunu
20 İstediğiniz Zaman
Günde en fazla
5 Saat
En erken 4
günde tamamlanabilir.
1.800.-TL
 • Bağımsız denetçiler için sürekli eğitimin amacı nedir?

  Sürekli eğitiminin amacı:  Etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunulabilmesini sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerin, ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesidir.

  Sürekli eğitim yükümlülüğü nedir?

  Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlama zorunluluğudur.

  Yıllık olarak elde edilmesi gereken zorunlu kredi ne kadardır?

  Temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorunludur. Bunun dışında diğer kredilerin 3 yıllık dönem içeresinde olması kaydıyla hangi yıl edinildiği önemli değildir.

  Temel mesleki konulardan yıllık elde edilmesi gereken 20 kredi karşılığı eğitimin belirli bir konudan alınma zorunluluğu var mıdır?

  Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Ancak Kurum tarafından belirli bir konu zorunlu tutulmadığı sürece temel mesleki konuların herhangi birinden kredi elde edilmesi yeterlidir.

  Temel mesleki konulardan 2018 yılında 60 kredi elde ettim. 2019 ve 2020 yıllarında temel mesleki konulardan kredi elde etmem gerekir mi?

  önceki yıllarda edinilen kredi miktarına bakılmaksızın her yıl temel mesleki konulardan en az 20 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekmektedir.

  Etik Kurallar konusundan 5 kredilik eğitimi tamamladım. Bu yıl için temel mesleki konulardan ayrıca 20 kredi mi elde etmeliyim?

  Etik kurullar konusu temek mesleki konular arasında bulunması nedeniyle etik kurallar konusundan alacağınız eğitim, hem 3 yıllık dönemde elde edinilmesi gereken 5 kredilik etik kurallar eğitimi için, hem de yıllık elde edilmesi gereken 20 kredilik temel mesleki konu eğitimi için dikkate alınır. Dolayısıyla 5 kredilik etik kurallar eğitimini tamamlamış iseniz 15 kredilik temel mesleki konu eğitimi ile o yılın 20 kredilik temel mesleki konu eğitimini tamamlayabilirsiniz.

  3 yıllık dönem “her üç yılda bir” şeklinde ifade edilebilir mi?

  3 yıllık dönem, her üç yıllık dönemi değil, her yıl önceki iki yıl ile birlikte dikkate alınan üç yıllık bir dönemi ifade eder. örneğin 2018-2019-2020 yılları birinci üç yıllık dönem ise, ikinci üç yıllık dönem 2019-2020-2021 yıllarıdır.

   

  2014 yılında yetkilendirildim. Ancak henüz gerekli harç ve ücretleri yatırmadım. Sürekli eğitime tabi olacak mıyım?

  Yetkilendirilen ancak harç ve ücretleri yatırmadığından dolayı sicile kaydedilmeyen kişilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sadece bağımsız denetim resmi sicilinde kayıtlı olan bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmaktadır.

    2017 yılında yetkilendirildim. 2018 yılı içerisinde sicile kaydedildim sürekli eğitim yükümlülüğüm hangi tarihte başlayacaktır?

  2017 yılında yetkilendirilen ve 2018 yılında sicile kaydedilen denetçilerin eğitim yükümlülüğü 2020 yılında başlar.

   

  2017 yılında yetkilendirildim 2018 yılında sicile denetçi olarak kayıt edildim. Halen kamu görevlisi olarak çalışmaktayım. 2025 yılında emekli olduktan sonra bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayı düşünüyorum. 2025 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezsem belgem iptal olur mu? 2025 yılında hangi şartlarda denetçilik yapmaya başlayabilirim?

  2025 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2025 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

  2017 yılında yetkilendirildim 2018 yılında sicile denetçi olarak kayıt edildim. SMMM/YMM olarak görev yapıyor, ancak bağımsız denetim faaliyetinde bulunmuyorum 2023 yılına kadar bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayı düşünmüyorum. 2023 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezsem belgem iptal olur mu? 2023 yılında Hangi şartlarda bağımsız denetçilik yapmaya başlayabilirim?

   

  2023 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2023 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

    

  Sürekli eğitim yükümlülüğüm denetçi olduktan ne kadar süre sonra başlar?

  Eğitim yükümlülüğü kural olarak denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

  Ancak yetkilendirildiği yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğünde yetkilendirilmesini takip eden ikinci takvim yılı dikkate alınır.

  Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için fiilen denetim yapmak zorunlu mudur?

  Sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için denetim faaliyetinde bulunma zorunluluğu yoktur. Denetim faaliyetinde bulunmaksızın Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nde yer alan eğitim faaliyetleri ile sürekli eğitim yükümlülüğü yerine getirilebilir. Fiili denetim de eğitim kredisi elde etme yöntemlerinden birisidir.

  Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için bağımsız denetçilik sınavına girmek zorunlu mudur?

  Bağımsız denetçilik sınavı eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte kredi elde edilebilecek bir faaliyet olarak belirtilmiştir. örneğin bir denetçi her yıl yapılan bağımsız denetçilik sınavlarından bir modülden sınava girerek ve 70 puan alarak o yılki sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirebilir. Ancak sürekli eğitim yükümlülüğü için bağımsız denetçilik sınavına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

    

  2018 yılında sürekli eğitim yükümlülüğüm başlamaktadır. 2018 yılı öncesinde yapmış olduğum eğitim faaliyetleri sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılabilir mi?

  2018 yılından önce sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımı suretiyle elde edilen kredileri kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda da en fazla 2016 yılı ve sonrasında elde etmiş iseniz bu kredileri kullanılabilirsiniz.

  Temel mesleki konular kapsamında Kurum tarafından onaylanan bir sürekli eğitim programında ders vermem halinde kredi elde edebilir miyim?

  Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden eğitim verdikleri konularda her 50 dakikalık ders için 1 kredi elde edebilirler. Ancak bu kapsamda ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.

  Bağımsız denetime tabi olmayan bir şirketin ihtiyari denetimini yaptım işbaşı eğitimi olarak dikkate alınabilir mi?

  İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla denetime tabi olmayan bir şirket için yürütülen bağımsız denetim faaliyetinden sürekli eğitim kredisi elde edilemeyecektir.

  İşbaşı eğitimi kapsamında katılmış olduğum denetimde denetim ekibindeki görevimin elde edilecek krediye etkisi var mıdır?

  İşbaşı eğitimi kapsamında, en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır. Bunun dışında kıdemli denetçi, başdenetçi veya sorumlu denetçi olarak görevli olmanız kredi miktarına etki etmemektedir. Bu kapsamda elde edilecek kredi miktarı kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredidir.

  İşbaşı eğitimi kapsamında elde edebileceğim kredi temel mesleki konular için elde edilecek kredilerin hesabında dikkate alınır mı? Elde edilecek miktarında bir sınırlama var mıdır?

  İşbaşı eğitimi kapsamında edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.

  Muhasebe ve Uluslararası Raporlama yüksek lisans programına devam ediyorum bu kapsamda almış olduğum derslerden sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

  Eğitim konularından yapılan lisansüstü eğitimlerde alınan derslerden kredi elde edinilemez. Ancak lisans üstü eğitimi başarı ile tamamlamanız halinde yüksek lisans için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edersiniz.

  Bağımsız denetim ile ilgili bir kitabın yazarıyım. Bu kitap yazımından kredi elde edebilir miyim?

  Eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Ancak kitap yazımından kredi elde edilebilmesi, kitabın içeriğinin Kurum tarafından uygun görülmesi şartına bağlıdır.

  Eğitim konularında düzenli olarak bir dergide makalelerim yayımlanmaktadır. Söz konusu makalelerden sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

  Eğitim konularında yayımlanan makaleleriniz için makalenin ilgili olduğu konularda (temel mesleki konu, destekleyici konu) sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Elde edeceğiniz kredi miktarı makalenizin yayımlandığı derginin niteliğine göre belirlenecektir. Uluslararası indekslerde veya TüBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir.

  Kongre, konferans, panel, seminer gibi faaliyetler ile sürekli eğitim kredisi elde etmek mümkün müdür? Mümkün ise kredi miktarları nelerdir?

  Eğitim konularında kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere katılım sağlanarak sürekli eğitim kredisi elde etmek mümkündür. Bu faaliyetlerin temel mesleki konularda Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde konuşmacılar 5 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

  Destekleyici konularda düzenlenen bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

  Kurum tarafından oluşturulan bir çalışma komisyonunda görev alıyorum bu komisyonda yapmış olduğum çalışmalardan sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

  Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.

  Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı sahibiyim söz konusu lisans belgesi için sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

  Lisans belgenizi kullanabilir durumda iseniz (askıya alınmamış veya iptal edilmemiş ise) söz konusu belgeniz için sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

  Bir gün içerisinde elde edebileceğim kredi miktarı için bir sınırlama bulunmakta mıdır?

   Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

  Yürüttüğüm eğitim faaliyetleri sonucunda bir yıl için zorunlu tutulan kredi miktarından daha fazla kredi elde ettim. Söz konusu fazla kredileri takip eden yıl/yıllar için kullanabilir miyim?

  Sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımından elde edilen krediler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir. Bununla birlikte temel mesleki konulardan, zorunlu olan kredi miktarından (lisansüstü ve kitap hariç) fazla edinilen krediler o yıl destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanılabilir. örneğin 2018 yılı içerisinde 40 saatlik Muhasebe Standartları eğitimi alan bir kişi 20 kredisini temel mesleki konulardan 20 kredisini ise destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanabilir.

  Bildirimleri ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

  Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi takip eden ayın 15’ine kadar EYBİS üzerinden Kuruma bildirilir.

  Eğitim faaliyetleri sonucunda kredi elde edilebilmesi için bildirim süresi içerisinde tevsik edici belge sunulması zorunludur. Destekleyici eğitim konularından “diğer eğitim faaliyetleri” kapsamındaki faaliyetlerin EYBİS vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak Kurum tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

  Sürekli eğitime ilişkin bildirimler denetim kuruluşu aracılığıyla yapılabilir mi?

  Sürekli eğitime ilişkin bildirimler bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Denetim kuruluşları aracılığıyla veya başka bir denetçi adına bildirim yapılamamaktadır.

  Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda eğitim açığım tespit edilerek 2 aylık süre verildi. Bulunduğum yılın eğitim yükümlülüğü de 2 ay uzayacak mıdır?

  Eğitim açığı için ek süre verilmesi cari yıla ait eğitim yükümlülüğünüzün süresini uzatmaz.

  Eğitim yükümlülüğünü yerine getirmemem halinde bağımsız denetçi yetkim iptal edilecektir midir?

  Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sadece fiilen bağımsız denetim faaliyeti yürütülmesine engel teşkil etmektedir. Sürekli eğitim yükümlüğünün yerine getirilmemesi halinde ilgili kişilerin bağımsız denetçi yetkileri iptal edilmemekte sadece eğitim açığını tamamlayana kadar gayri faal konuma alınarak yetkilerini fiilen kullanılmasına izin verilmemektedir.

  2018 yılında sürekli eğitim yükümlülüğüm başladı. 2018 yılında sürekli eğitim kredisi elde etmezsem ne zaman gayri faal konuma alınırım? Gayri faal konuma alındıktan sonra faal konuma gelebilmem için elde etmem gereken sürekli eğitim kredisi ne kadardır?

  2018 yılında temel mesleki konu eğitimi için gerekli 20 krediyi tamamlamazsanız sicildeki durumunuz 2019 yılında gayri faal konuma alınacaktır.

  - 2019 yılının ilk altı ayında faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekmektedir.

  - 2019 yılının ikinci altı ayında faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 40 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekmektedir.

  - 2020 yılının ilk altı ayında faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 40 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir.

  - 2020 yılının ikinci yar altı ayında faal duruma gelebilmeniz için en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir.

  2021, 2022, 2023, 20XX yılında faal duruma gelebilmeniz için en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir.

  2016 yılında yetkilendirildim. Ancak henüz gerekli harç ve ücretleri yatırmadım. Tescil edileceğim yıllara göre elde etmem gereken kredi ne kadardır?

  2018 yılında tescil edilmeniz için eğitim kredisi elde etmiş olmanız gerekmez Ancak 2018 yılı sonuna kadar temel mesleki konulardan en az 20 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  -  2019 yılının ilk altı ayında sicile faal konumda tescil edilebilmeniz için temel mesleki konulardan en az 20 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  2019 yılının ikinci altı ayında sicile faal konumda tescil edilebilmeniz için temel mesleki konulardan en az 40 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  2020 yılının ilk altı ayında sicile faal konumda tescil edilebilmeniz için temel mesleki konulardan en az 40 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  2020 yılının ikinci altı ayında sicile faal konumda tescil edilebilmeniz için en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  2021 yılı ve sonrasında sicile faal konumda tescil edilebilmeniz için en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimini tamamlamanız gerekir.

  2019 yılında sicildeki durumumun gayri faal konuma alınması halinde 2023 yılında faal konuma gelebilmek için eksik eğitimin tamamını 2023 yılında mı almam gerekir?

  Geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığının tamamlanmasında talep tarihinden önceki üç yılda yürütülen eğitimler dikkate alınır. 2023 yılında tamamlamış olmanız gereken 120 kredi karşılığı eğitim için, örneğin talebiniz 01.01.2023 tarihli ise 01.01.2020 tarihinden sonra yürütmüş olduğunuz eğitim faaliyetlerinden elde ettiğiniz krediler dikkate alınır.

  Faaliyet iznim Kurum tarafından 2 yıl süreyle askıya alındı bu süre içerisinde sürekli eğitim yükümlülüğüm devam etmekte midir?

  Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam etmektedir.

  Mücbir sebep nedeniyle eğitim yükümlülüğünü yerine getiremedim ne yapmalıyım?

  Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkânsızlığın fiilen ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

  Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyen denetçilere eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Kurum tarafından, mücbir sebebin mahiyeti dikkate alınarak uygun bir süre verilir.

  Denetim kuruluşu veya denetim üstlenen denetçilerin denetim kadrosundan yer alan denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Türkiye Denetim Standartlarında yer alan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçiler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer verilip verilmemesi ile sınırlıdır.

  Kimler sürekli eğitim programı düzenleyebilir?

  üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları sürekli eğitim programı düzenleyebilir.

  Sürekli eğitim programı düzenlemek için Kurumdan izin almak gerekir mi?

  üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının, temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile sürekli eğitim programı düzenleyebilmesi (denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edebilmesi) için Kurumumuzca yayımlanan “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları”nda belirtilen şartları sağlayacak bir eğitim programının Kuruma onaya sunulması ve Kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.

  Düzenlenecek tüm sürekli eğitim programları için onay almak gerekir mi?

  Sadece temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim programları için Kurumdan onay alınması gerekmektedir. Destekleyici konular ve yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi dışındaki eğitim yöntemleri için Kurum onayına alınması gerekmemektedir.

    

  Sürekli eğitim düzenleyeceklerde hangi şartlar aranır?

  Eğitimi düzenleyeceklerde;

  a) üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması,

  b) Mali, teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması,

  c) Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenilirliğe sahip olması,

  ç) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak ise ayrıca;

  1) Uzaktan eğitim sistemi ile son iki yılda en az iki farklı eğitim programının yürütülmüş olması,

  2) Eğitim programına erişim yetkisinin Kuruma tanımlanabilir olması,

  şartları aranır.

  Sürekli eğitim programlarında hangi şartlar aranır?

  Sürekli eğitim programlarında;

  a) Ders müfredatlarının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış olması,

  b) Yüz yüze eğitimlerde her bir eğitim konusu için yedek bir eğitmenin bulunması,

  şartları aranır.

  Sürekli eğitim programlarında ders verecek eğitmenlerde hangi şartlar aranır?

  Sürekli eğitim programlarında ders verecek eğitmenlerin eğitim konuları ile ilgili alanlarda en az doktora düzeyinde akademik unvana sahip olması veya eğitim konusunda yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartı aranır.

  Hazırladığımız sürekli eğitim programı Kurum tarafından onaylandı ve bu kapsamda eğitimler düzenliyoruz. Eğitim konularında ve eğitmenlerde değişiklik yapmamız halinde tekrar bir onay almamız gerekir mi?

  Kurum tarafından onay verilmiş bir sürekli eğitim programında değişiklik yapılmış ise sadece yapılan değişiklikler için onay alınması gerekir. Eğitim programı için gerekli olan diğer şartlar için ayrı bir onay alınması gerekmemektedir.

    

  Sürekli eğitim programı düzenleme yetkisi verilen bir kuruluşun düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerden kredi elde edebilir miyim?

  Sürekli eğitim programlarından temel mesleki konularda kredi elde edilmesi için sürekli eğitim programının Kurumumuz tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kurumumuz resmi internet adresinde yayımlanan ve onay verildiği belirtilen sürekli eğitim programı dışındaki eğitim programlarından temel mesleki konular için kredi elde edilmesi mümkün değildir.

  Sürekli eğitim programı düzenlemek üzere yetki verilmiş bir kuruluşuz. Kurum tarafından onaylanmış olan bir sürekli eğitim programını gerçekleştirdik. Aynı programı tekrar gerçekleştirmek için onay almamız gerekir mi?

  Kurumun onayladığı sürekli eğitim programları onay sırasındaki şartlar değişmediği sürece yeni onay almaksızın 1 yıl içerisinde tekrar düzenlenebilir. Yani aynı programla 1 yıl içerisinde birden çok eğitim düzenlenebilir. Sadece, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir. Eğitim programına onay verilmesinin ardından 1 yıl geçmiş ise eğitim programını yeniden düzenlemek için Kurumdan tekrar onay alınması gerekir.

  Meslek odası olarak Bağımsız denetim ile ilgili 2 günlük bir konferans düzenleyeceğiz. Konferans için (katılımcıların kredi elde etmesi için) Kurumunuzdan onay alınması gerekir mi?

  Eğitim faaliyetlerinden sadece yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim öncesinde Kurumun onayının alınması zorunludur. Diğer eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Kurumumuz onayına tabi değildir. Ancak temel mesleki konularda yürütülecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir.