Genel Kültür Genel Yetenek Dersleri Konular

Genel Kültür

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

a) III. Selim den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

b) Ulusal Kurtuluş Savaşı

c) Atatürk ilke ve İnkılapları

d) Atatürk Dönemi, İç Olaylar ve Dış Politika

2- Türkiye Coğrafyası

a) Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

b) Türkiye'nin beşeri Özellikleri

c) Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

3- Temel Yurttaşlık Bilgisi

a) Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi Hukuku ve Özel Hukuk

b) Anayasa Hukuku

c) İdare Hukuku

4- Türkiye ve Dünya İle İlgili Güncel Sosyoekonomik Konular

5- Türk Kültür ve Medeniyetleri

a) Selçuklular ve Önceki Dönem

b) Osmanlılar Dönemi

Genel Yetenek

1- Türkçe

a) Sözcük Bilgisi

b) Dil Bilgisi

c) Anlatım Özellikleri

d) Okuduğunu Anlama

2- Matematik

a) Sayılarla İşlem Yapma

b) Matematiksel İlişkilerden Yararlanma

c) Problem Çözme

d) Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma

e) Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama

ALAN BİLGİSİ DERSLERİ KONULARI :

1- Hukuk

a) Özel Hukuk

i. Medeni Hukuk

ii. İcra İflas Hukuku

iii. Borçlar Hukuku

iv. Şirketler Hukuku

v. Kıymetli Evrak Hukuku

vi. Ticari İşletme Hukuku

b) Kamu Hukuk

i. Anayasa Hukuk

ii. İdare Hukuku

iii. Ceza Hukuku

iv. C.M.U.K

2- İktisat

a) Makro İktisat

b) Mikro İktisat

c) Uluslar arası İktisat

d) Para Banka

e) Türkiye Ekonomisi

f) Kalkınma Büyüme

g) Türkiye Ekonomisi

h) İktisadi Doktrinler Tarihi

3- Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Envanter

d) İhtisas Muhasebesi

e) Mali Tablolar Analizi

c) Ticari Aritmetik

4- Maliye

a) Maliye Teorisi

b) Kamu Gelileri

c) Kamu Giderleri

d) Kamu Borçları

e) Bütçe

f) Vergi Hukuku

g) Maliye Politikası

EĞİTİM KADROMUZ
Doç. Dr. Ender Gül SMMM Raci Akça
Doç. Dr. Murat Çetin SMMM Sultan Arslan Babayiğit
YMM Engin Kaya SMMM Özgür Bora
YMM NURSEL AYKAN Doç. Dr. Rıdvan Kaya
YMM Cemali Özkan Doç Dr. Hakan Furkan
Ender Akar Dr. Leyla Tekkol
SMMM Nusret Kurdoğlu Araştırma Görevlisi Okan Çakmak
SMMM Sabri Kıyak Araştırma Görevlisi Bekir Akın