4 Haftada Logo, Likom, Eta, GMSS2 Kurslar

Eğitime muhasebe bilgisi olan kursiyerler alınmaktadır. Eğitim mali müşavirler tarafından uygulamalı bir şekilde verilmektedir.

Eğitimin amacı, kursiyerlere piyasada iş bulabilecekleri düzeyde, iş tecrübesi sağlamaktır.

Kursu tamamlayan örgencilere çalıştıkları firmalarda da ücretsiz danışmanlık yapılmaktadır.

Kurs bitiminde, katılım belgesi verilmektedir.

Eğitimin içeriği

1- Logo (LKS2) Programı

Firma Tanımlama, Alım Satım, Cari, Çek Senet, Kasa , Banka, Stok, Fatura, Muhasebe, Üretim, Bordro, Demirbaş Modülleri Entegre biçimde kullandırılmaktadır.

2- Likom (Presto) Programı

Firma Tanımlama, Cari, Çek Senet, Kasa, Banka, Fatura, Stok, Muhasebe, Üretim, Bordro, Demirbaş Modülleri Entegre biçimde kullandırılmaktadır.

3- Eta 7 Programı

Firma Tanımlama, Cari, Çek Senet, Kasa, Fatura, Stok, Muhasebe, Bordro, Demirbaş Modülleri Entegre biçimde kullandırılmaktadır.

4- Gmss2 Programı

Paket Programlarında (Gerçek firmaların belgelerinin kaydedilmesi beyannamelerinin düzenlenmesi, dönem sonu işlemlerinin yapılması, mali tablolarının hazırlanması) Programlar anlatılırken gerçek belgelerle de uygulamalar yapılmaktadır.

Kurumumuzda Son Sistem Bilgisayarlar Kullanılmaktadır.