Son Halleriyle Standartlar

TMS/TFRS SETİ Dosya indir(pdf&doc)
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (PDF) 300KB , (DOC) 241KB
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (PDF) 338KB , (DOC) 277KB
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (PDF) 688KB , (DOC) 323KB
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri (PDF) 720KB , (DOC) 402KB
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (PDF) 274KB , (DOC) 259KB
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (PDF) 198KB , (DOC) 202KB
TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (PDF) 139KB , (DOC) 104KB
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar (PDF) 293KB , (DOC) 277KB
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri (PDF) 190KB , (DOC) 116KB
TFRS 9 Finansal Araçlar (2010 Versiyon) (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 9 Finansal Araçlar (2011 Versiyonu) (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
   
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu (PDF) 294KB , (DOC) 289KB
TMS 2 Stoklar (PDF) 162KB , (DOC) 144KB
TMS 7 Nakit Akış Tablosu (PDF) 230KB , (DOC) 200KB
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (PDF) 204KB, (DOC) 137KB
TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar (PDF) 195KB , (DOC) 96KB
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri (PDF) 168KB , (DOC) 109KB
TMS 12 Gelir Vergileri (PDF) 352KB , (DOC) 324KB
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar (PDF) 233KB , (DOC) 162KB
TMS 17 Kiralama İşlemleri (PDF) 217KB , (DOC) 152KB
TMS 18 Hasılat (PDF) 164KB , (DOC) 108KB
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (PDF) 428KB , (DOC) 477KB
TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (PDF) 159KB , (DOC) 123KB
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri (PDF) 288KB , (DOC) 137KB
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri (PDF) 147KB , (DOC) 70KB
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (PDF) 169KB , (DOC) 108KB
TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama (PDF) 173KB , (DOC) 102KB
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi Versiyonu) (PDF) 211KB , (DOC) 154KB
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (2011 Versiyonu) (PDF) 211KB , (DOC) 154KB
TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi Versiyonu) (PDF) 169KB (DOC) 119KB
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (2011 Versiyonu) (PDF) 169KB (DOC) 119KB
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (PDF) 168KB , (DOC) 114KB
TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar (PDF) 200KB , (DOC) 137KB
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (PDF) 327KB , (DOC) 319KB
TMS 33 Hisse Başına Kazanç (PDF) 249KB , (DOC) 184KB
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama (PDF) 190KB , (DOC) 114KB
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü (PDF) 394KB , (DOC) 346KB
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (PDF) 236KB , (DOC) 181KB
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (PDF) 296KB , (DOC) 240KB
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (PDF) 693KB , (DOC)972KB
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (PDF) 243KB , (DOC) 192KB
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler (PDF) 184KB , (DOC) 109KB
   
TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler (PDF) 130KB , (DOC) 59KB
TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar (PDF) 181KB , (DOC) 109KB
TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi (PDF) 147KB , (DOC) 73KB
TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar (PDF) 134KB , (DOC) 80KB
TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler (PDF) 118KB , (DOC) 68KB
TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması (PDF) 129KB , (DOC) 59KB
TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü (PDF) 119KB , (DOC) 67KB
TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları (PDF) 172KB , (DOC) 96KB
TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları (PDF) 137KB , (DOC) 58KB
TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi (PDF) 148KB , (DOC) 71KB
TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları (PDF) 90KB , (DOC) 118KB
TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması (PDF) 202KB  , (DOC) 149KB
TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı (PDF) 130KB , (DOC) 126KB
TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri (PDF) 135KB , (DOC) 88KB
TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi (PDF) 127KB , (DOC) 67KB
   
TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar (PDF) 107KB , (DOC) 57KB
TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler (PDF) 117KB , (DOC) 65KB
TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları (PDF) 130KB , (DOC) 87KB
TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler (PDF) 108KB , (DOC) 39KB
TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler (PDF) 118KB , (DOC) 44KB
TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi (PDF) 142KB , (DOC) 62KB
TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar (PDF) 120KB , (DOC) 90KB
TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri (PDF) 114KB , (DOC) 63KB
TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri (PDF) 130KB , (DOC) 56KB