TFRS Yorumları

İlgili Tebliğ: Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44 15.06.2007 - 26553
 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında  (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

 EK 1-TFRS YORUM 1 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler)
15.06.2007 - 26553
 EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)
15.06.2007 - 26553
 EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)

 12.02.2009 - 27139

 EK 3-TFRS YORUM 4 (Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi)
15.06.2007 - 26553
 EK 4-TFRS YORUM 5 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar)
15.06.2007 - 26553
 EK 5-TFRS YORUM 6 (Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
15.06.2007 - 26553
 EK 6-TFRS YORUM 7 (TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması)
15.06.2007 - 26553
 EK 7-TFRS YORUM 8 (TFRS 2'nin Kapsamı)
15.06.2007 - 26553
 EK 8-TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi)
15.06.2007 - 26553
 TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 13.05.2009 - 27227

 TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

 EK 9-TFRS YORUM 10 (Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü)
15.06.2007 - 26553
 TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü" Yorumuna İlişkin Değişiklik Tebliği    27.04.2010 - 27564
 EK 10-TFRS YORUM 11 (TFRS 2-Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler)
15.06.2007 - 26553
 TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları)

15.07.2007 - 26583

 TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

 TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

 27.04.2010 - 27564

 TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları)

13.08.2008 - 26966

 TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları) (Değişiklik)

 26.08.2010 - 27684

 TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi)

13.08.2008 - 26966

 TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi )(Değişiklik)

 04.05.2010 - 27571

 TFRS YORUM 15 (Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları)

 08.01.2009 - 27104

 TFRS YORUM 16 (Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması)

08.01.2009 - 27104

 TFRS YORUM 16 (Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

 TFRS YORUM 17 (Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı)

 05.05.2009 - 27219

 TFRS YORUM 18 (Müşterilerden Varlık Transferleri)

  25.06.2009 - 27269

 TFRS YORUM 19 (Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi)

  27.04.2010 - 27564

  İlgili Tebliğ: Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44
15.06.2007 - 26553
   Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında  (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

   EK 1-TFRS YORUM 1 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler)
15.06.2007 - 26553
   EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)
15.06.2007 - 26553
   EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)

 12.02.2009 - 27139

   EK 3-TFRS YORUM 4 (Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi)
15.06.2007 - 26553
   EK 4-TFRS YORUM 5 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar)
15.06.2007 - 26553
   EK 5-TFRS YORUM 6 (Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
15.06.2007 - 26553
   EK 6-TFRS YORUM 7 (TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması)
15.06.2007 - 26553
   EK 7-TFRS YORUM 8 (TFRS 2'nin Kapsamı)
15.06.2007 - 26553
   EK 8-TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi)
15.06.2007 - 26553
   TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 13.05.2009 - 27227

   TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

   EK 9-TFRS YORUM 10 (Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü)
15.06.2007 - 26553
   TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü" Yorumuna İlişkin Değişiklik Tebliği    27.04.2010 - 27564
   EK 10-TFRS YORUM 11 (TFRS 2-Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler)
15.06.2007 - 26553
   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları)

15.07.2007 - 26583

   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

 27.04.2010 - 27564

   TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları) (Değişiklik)

 26.08.2010 - 27684

   TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi )(Değişiklik)

 04.05.2010 - 27571

 

 TFRS YORUM 15 (Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları)

 08.01.2009 - 27104

 

 TFRS YORUM 16 (Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması)

08.01.2009 - 27104

   TFRS YORUM 16 (Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

   TFRS YORUM 17 (Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı)

 05.05.2009 - 27219

   TFRS YORUM 18 (Müşterilerden Varlık Transferleri)

  25.06.2009 - 27269

   TFRS YORUM 19 (Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi)

  27.04.2010 - 27564

  15.06.2007 - 26553
   Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında  (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

   EK 1-TFRS YORUM 1 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler)
15.06.2007 - 26553
   EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)
15.06.2007 - 26553
   EK 2-TFRS YORUM 2 (Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar)

 12.02.2009 - 27139

   EK 3-TFRS YORUM 4 (Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi)
15.06.2007 - 26553
   EK 4-TFRS YORUM 5 (Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar)
15.06.2007 - 26553
   EK 5-TFRS YORUM 6 (Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
15.06.2007 - 26553
   EK 6-TFRS YORUM 7 (TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması)
15.06.2007 - 26553
   EK 7-TFRS YORUM 8 (TFRS 2'nin Kapsamı)
15.06.2007 - 26553
   EK 8-TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi)
15.06.2007 - 26553
   TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 13.05.2009 - 27227

   TFRS YORUM 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

   EK 9-TFRS YORUM 10 (Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü)
15.06.2007 - 26553
   TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü" Yorumuna İlişkin Değişiklik Tebliği

   27.04.2010 - 27564

   EK 10-TFRS YORUM 11 (TFRS 2-Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler)
15.06.2007 - 26553
   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları)

15.07.2007 - 26583

   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 12 (İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları) (Değişiklik)

 27.04.2010 - 27564

   TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 13 (Müşteri Sadakat Programları) (Değişiklik)

 26.08.2010 - 27684

   TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi)

13.08.2008 - 26966

   TFRS YORUM 14 (Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullaı ve Bu Koşulların Birbirleri ile  Etkileşimi )(Değişiklik)

 04.05.2010 - 27571

 

 TFRS YORUM 15 (Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları)

 08.01.2009 - 27104

 

 TFRS YORUM 16 (Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması)

08.01.2009 - 27104

   TFRS YORUM 16 (Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması) (Değişiklik)

 29.07.2009 - 27303 

   TFRS YORUM 17 (Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı)

 05.05.2009 - 27219

   TFRS YORUM 18 (Müşterilerden Varlık Transferleri)

  25.06.2009 - 27269

   TFRS YORUM 19 (Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi)

  27.04.2010 - 27564