Akif Akedemi Logo

İÇ DENETÇİLİK EĞİTİMİ

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ UZAKTAN CANLI
Satın
Al
Eğitim
Yeri
Eğitim Konusu Eğitim Süresi Eğitim
Saati
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Eğitim
Ücreti
Satın
Al
Uzaktan
Eğitim
İç
Denetim
21 10:00-17:50 20/05/2024 22/05/2024 4.200 TL
İÇ DENETİM EĞİTİM İÇERİĞİ?

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

A) İÇ DENETİM İLE İLGİL GENEL BİLGİLER

İç Denetim Kavramı

İç Denetimin Türleri

İç Denetimin Yararları

İç Denetimin Unsurları

İç Denetimin Amaçları

İç Denetimin Kapsamı

İç Denetimin Uygulanma Nedenleri

İç Denetimin Etkinliği

İç Denetim Hakkında Farkındalık Yaratılması

İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi

Bağımsız Denetçi- İç Denetçi İşbirliği ve Bağımsız Denetçinin İç Denetçiyi Değerlendirmesi

Denetim Çalışmalarında İşbirliğinin Yararları

İç Denetçi Kavramı

İç Denetçilik Mesleği ve İç Denetçi

İç Denetçinin Nitelikleri

İç Denetçinin Görev ve Sorumlulukları

Uluslararası İç Denetim Mesleki Standartları

TTK’da İç Denetim ile İlgili Düzenlemeler

B) İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SÜRECİNİN OLUŞTURULMASI

İç Denetimin Hazırlık Aşaması (Planlama)

İç Denetim Evreninin Tanımlanması

Denetim Yaklaşımının Seçilmesi ve Denetim Alanlarının Belirlenmesi

İç Denetim Kaynaklarının Tahsis Edilmesi

İç Denetim Planının Hazırlanması ve Onaylanması

İç Denetim Programının Hazırlanması ve Onaylanması

İç Denetimin Yürütülmesi

Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı Saha Çalışması

İç Denetim Sonuçlarının Raporlanması

Taslak İç Denetim Raporunun Hazırlanması

Kesinleşmiş İç Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu

İç Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İzlenmesi

EĞİTİM KADROMUZ
ÜNER YILDIRIM YMM SABRİ KIYAK