Kariyer Yönetimi ve Planlaması

Kusursuz çalışanlardan mısınız ?

Kusursuz bir kurum musunuz?

Eğitmen : Erim Hısım:

Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yönetimi , Değişim ve Performans Yönetimi dersleri vermektedir. kurumumuzda Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı personeli üst düzey 25 subaya İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve Planlaması eğitimi vermiştir. katılımcı Subaylar eğitimden çok memnun kaldıklarından kurumumuza teşekkürlerini sunmuşlardır.

Eğitim Süresi

36 Saat

Paket Eğitimin Toplam Ücreti: 900 TL +%8 KDV dir.

Eğitimin İçeriği:

TEMEL KAVRAMLAR

 • Gelişim nedir?
 • Kariyer nedir?
 • Kariyer ile ilgili kavramlar
 • Kurum birey dengesi
 • Kariyer Yönetiminin Etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
 • Kariyer yönetiminin amacı ve yararları

KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

 • Kurum kültürü ve kariyer
 • Kariyer yönetimi politikası
 • Kurumun ve çalışanların sorumlulukları

KARİYER YÖNETİMİ ARAÇLARI

 • Kariyer haritaları
 • Kariyer danışmanlığı
 • Kariyer rehberliği
 • Kariyer merkezleri
 • Koçluk / Mentorluk
 • Eğitim ve geliştirme programları
 • İş rotasyonu
 • İş zenginleştirme

KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALI

 • İlk işe alım
 • Organizasyon programı
 • Yer değiştirme
 • Yönetici geliştirme
 • Örgütsel yedekleme
 • Terfi
 • İşten çıkarma
 • Emeklilik

KARİYER SORUNLARI

 • Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar
 • Çift kariyerli eşler
 • Ay ışığı sorunu
 • Çift kariyerlik
 • Başlangıç dönemi kariyer sorunları
 • Kariyer düzleşmesi
 • Beceri ve yeteneğin yitirilmesi
 • Kariyer sonu sorunları
 • Gözden düşme
 • İşten çıkarılma
 • Stres ve tükenmişlik
 • Engellenme

KURUM İÇİ KARİYER DANIŞMANLIĞI

 • Kariyer planlamadan kurum içi kariyer danışmanlığı
 • Danışmanlığın niteliği ve içeriği
 • Danışmanlık uygulaması

KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

 • Bireysel kariyer gelişimi
 • Örgütsel kariyer gelişimi
 • Kariyer geliştirme sistemleri
 • Kariyer planlaması
 • Kariyer gelişimindeki önemli noktalar
 • Performans düşüklüğü belirtileri
 • Çalışanın davranışı
 • Kariyer danışmanlığında yöneticinin ve çalışanın sorumlulukları
 • Kariyer danışmanlığının adımları
 • Kişinin kendisinin katkıları
 • Çevrenin etkileri
 • Performans değerlendirme sisteminin kariyer planlamasına etkisi

Eğitim sonunda katılımcılara Türkçe- İngilizce Katılım belgesi sunulmaktadır.

Kontenjan 26 Kişi