2018 yılı içerisinde kâğıt ortamda yapılacak lisanslama sınavlarının ilki 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek olup sınav başvuruları 24 Nisan 2018 - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında SPL Başvuru Sistemi’nden (basvuru.spl.com.tr) yapılabilecektir.

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ.

SPL Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında

1+1

ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

Kredi Derecelendirme Lisans Sınavına Hazırlananlar Ders Notlarını Buradan İndirip Çalışabilirsiniz.
DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI AÇIKLAMA
1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Buradan İndirebilirsiniz
1016 Muhasebe ve Finansal Raporlama Buradan İndirebilirsiniz
1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Buradan İndirebilirsiniz
1017 Kredi Derecelendirme ve Finans Buradan İndirebilirsiniz
1010 Ticaret Hukuku Buradan İndirebilirsiniz
000 Deneme Sınavları Buradan İndirebilirsiniz
Elektronik Ortamda Yapılan Kredi Derecelendirme Lisanslama Sınavları (e-LS) Kurs Programı Uzaktan Eğitim
Başlama Tarihi Gün Saat
İstediğiniz Zaman İstediğiniz Gün İstediğiniz Saat
Kredi Derecelendirme Lisans Sınavı 02-03/Haziran 2018 Yazılı Sınavına Yönelik Örgün Eğitim Kurs Programı
Dersin Adı Ders Programı Başlama Tarihi Gün Saat
Grup 1 Ders Programı İçin Tıklayınız. 03/03/2018 Cumartesi 09:00-15:00
Pazar 09:00-15:00
UZAKTAN EĞİTİM

Ders Videolarını

İstediğiniz Zaman, İstediğiniz Yerden,İstediğiniz Kadar İzleyebiliyorsunuz.

Uzaktan Eğitim Sistemimizden

Ders Notlarına, Deneme Sınavlarına, Örgün Eğitimde Öğrencilerimize Verdiğimiz Tüm Dökümanlara

PDF Olarak Ulaşabiliyorsunuz.

Kredi Derecelendirme Lisansı Sınavı Kurs Ücretleri
Dersler Süre Saat Örgün Eğitim Kurs Ücreti Uzaktan Eğitim Kurs Ücreti
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 16 450.-TL 225.-TL
2) Muhasebe ve Finansal Raporlama 12 300.-TL 150.-TL
3) Temel Finans Matematiği 16 450.-TL 225.-TL
4) Kredi Derecelendirme ve Finans 18 500.-TL 250.-TL
5) Ticaret Hukuku 12 300.-TL 150.-TL
Paketin Tamamı 74 1.700.-TL 850.-TL
EĞİTİM KADROMUZ
Eski SPK Başkan Yrd. Selçuk Tuğrul Doç. Dr. Ender Gül
Doç. Dr. Murat Demet Doç.Dr. Hakan Furtun
Doç.Dr. Salih Torun Bekir Yıldız
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI ALMAK İÇİN

Kredi Derecelendirme Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sınavına Girecek Adaylar

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kredi Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

İlgili görev alanları:

- Kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler

Tamamlanması gereken modüller;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Sınavın kazanılmasından sonra Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı başvurularında 3 yıllık iş tecrübesi koşulu bulunmaktadır.

4 Yıllık Fakülte Mezunları Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına girebilir. Sınavı kazandıktan sonra 3 yıllık iş tecrübesini belgelendirdiğinde Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını alabilir.

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANI OLMAK İÇİN

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Sınavına Girecek Adaylar

ermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

2.1.11.1.İlgili görev alanları:

- Kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler

* Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. Görevlendirilen personelin "SPF İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması gerekmektedir.

2.1.11.2.Tamamlanması gereken modüller:

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Başarılı olanlar "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Sınavın kazanılmasından sonra Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans başvurularında 3 yıllık iş tecrübesi koşulu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen görev tanımları, tecrübe şartları ve aranılan lisanslar kapsamında oluşturulan görev tablosu yayımlanmıştır.

VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen koşullar kapsamında oluşturulan "Görev,Tecrübe ve Lisans Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

SPK LİSANSLAMA SINAVLARI GEÇERLİLİK SÜRE VE ŞARTLARI

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir.

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

01/01/2011tarihinden önce lisanslama sınavlarına girmiş ve henüz lisans alma hakkını kazanamamış adaylar için:

1) Halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar Ocak 2011 tarihinden itibaren

açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla 3. Sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler.

2) Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar 3. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar.

3) Geçici düzenleme Ocak 2011 tarihinden önce sınava girmiş olanların:

2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda

2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda

2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda

2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2014 yılı sonunda silinir.

Sınava Giren Adaylara Başarılar Dileriz …..