SPL SINAVI 27-28 Mayıs 2017'de yapılacaktır. Sınav Başvuruları 10-24 Nisan 2017 tarihleri arasında basvuru.spl.com.tr adresinden yapılabilecektir.

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ.

SPL Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında

1+1

KAZANAMAZSANIZ BİR SONRAKİ KURSUMUZA

ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı Kredi Derecelendirme Lisansı Kursları
Kurs Kayıt Formu İçin Tıklayınız. 27-28 Mayıs 2017 Sınavına Yönelik Ders Programı İçin Tıklayınız. Dersler Süre Saat Ücret
Geniş kapsamlı sermaye piyasas mevzuat ve meslek kuralları

16

450.-TL

Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri

16

450.-TL

Ticaret hukuku

12

300.-TL

Görüntülü Eğitim Kayıt Formu İçin Tıklayınız

Muhasebe ve finansal raporlama

12

300.-TL

Kredi derecelendirmesi

18

500-TL

Paketin Tamamı

74 Saat

1.700.-TL

SPL Derecelendirme Sınavına Hazırlık Güncel Ders Notları
DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI AÇIKLAMA
1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Buradan İndirebilirsiniz
1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Buradan İndirebilirsiniz
1010 Ticaret Hukuku Buradan İndirebilirsiniz
1016 Muhasebe ve Finansal Raporlama Buradan İndirebilirsiniz
1017 Kredi Derecelendirmesi Buradan İndirebilirsiniz
Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Kursu
Kurs Kayıt Formu İçin Tıklayınız. 27-28 Mayıs 2017 Sınavına Yönelik Ders Programı İçin Tıklayınız. Dersler Süre Saat Ücret
Geniş kapsamlı sermaye piyasas mevzuat ve meslek kuralları

16

450.-TL

Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri

16

450.-TL

Ticaret hukuku

12

300.-TL

Görüntülü Eğitim Kurs Kayıt Formu İçin Tıklayınız.

Muhasebe ve finansal raporlama

12

300.-TL

Kredi derecelendirmesi

18

500-TL

Paketin Tamamı

74 Saat

1.700.-TL

SPL Derecelendirme Sınavına Hazırlık Güncel Ders Notları
DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI AÇIKLAMA
1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Buradan İndirebilirsiniz
1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Buradan İndirebilirsiniz
1010 Ticaret Hukuku Buradan İndirebilirsiniz
1016 Muhasebe ve Finansal Raporlama Buradan İndirebilirsiniz
1017 Kredi Derecelendirmesi Buradan İndirebilirsiniz
EĞİTİM KADROMUZ
Eski SPK Başkan Yrd. Selçuk Tuğrul Doç. Dr. Ender Gül
Doç. Dr. Murat Çetin SMMM Sultan Arslan Babayiğit
YMM Engin Kaya SMMM Özgür Bora
YMM NURSEL AYKAN Doç. Dr. Rıdvan Kaya
YMM Cemali Özkan Doç Dr. Hakan Furkan
Ender Akar Dr. Leyla Tekkol
SMMM Nusret Kurdoğlu Araştırma Görevlisi Okan Çakmak
SMMM Sabri Kıyak Araştırma Görevlisi Bekir Akın
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI ALMAK İÇİN

Kredi Derecelendirme Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sınavına Girecek Adaylar

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kredi Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

İlgili görev alanları:

- Kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler

Tamamlanması gereken modüller;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Sınavın kazanılmasından sonra Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı başvurularında 3 yıllık iş tecrübesi koşulu bulunmaktadır.

4 Yıllık Fakülte Mezunları Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına girebilir. Sınavı kazandıktan sonra 3 yıllık iş tecrübesini belgelendirdiğinde Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını alabilir.

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANI OLMAK İÇİN

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Sınavına Girecek Adaylar

ermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

2.1.11.1.İlgili görev alanları:

- Kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler

* Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. Görevlendirilen personelin "SPF İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması gerekmektedir.

2.1.11.2.Tamamlanması gereken modüller:

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Başarılı olanlar "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Sınavın kazanılmasından sonra Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans başvurularında 3 yıllık iş tecrübesi koşulu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen görev tanımları, tecrübe şartları ve aranılan lisanslar kapsamında oluşturulan görev tablosu yayımlanmıştır.

VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen koşullar kapsamında oluşturulan "Görev,Tecrübe ve Lisans Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

SPK LİSANSLAMA SINAVLARI GEÇERLİLİK SÜRE VE ŞARTLARI

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir.

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

01/01/2011tarihinden önce lisanslama sınavlarına girmiş ve henüz lisans alma hakkını kazanamamış adaylar için:

1) Halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar Ocak 2011 tarihinden itibaren

açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla 3. Sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler.

2) Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar 3. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar.

3) Geçici düzenleme Ocak 2011 tarihinden önce sınava girmiş olanların:

2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda

2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda

2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda

2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2014 yılı sonunda silinir.

Sınava Giren Adaylara Başarılar Dileriz …..