2018 yılı içerisinde kâğıt ortamda yapılacak lisanslama sınavlarının ilki 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek olup sınav başvuruları 24 Nisan 2018 - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında SPL Başvuru Sistemi’nden (basvuru.spl.com.tr) yapılabilecektir.

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ.

SPL İLERİ DÜZEY SINAVINDA (DÜZEY3)

1+1

KAZANAMAZSANIZ BİR SONRAKİ KURSUMUZA

ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Nasıl Alınır?

14/08/2014 den itibaren bu lisansı almak çok kolay hale geldi.

1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından eğitim alanlar,

2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Sınavına girdiklerinde aşağıdaki derslerden en az 50 puan ve 12 dersin ortalaması 60 olduğunda ve Tecrübe şartlarını yerine getirdiğinde lisans alabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı DERSLERİ

1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

2-Sermaye piyasası araçları 1

3-Sermaye piyasası araçları 2

4-Yatırım kuruluşları

5-Finansal piyasalar

6-Takas, saklama ve operasyon işlemleri

7-Finansal yönetim ve mali analiz

8-Ticaret hukuku

9-Muhasebe ve finansal raporlama

10-Genel ekonomi

11-Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri

12-Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Alanlar Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Olanlar Bankalarda, Aracı Kurumlarda,
Portföy Yöneticisi Müfettiş İç Kontrol Elemanı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Danışmanı, Araştırma Uzmanı Kurumsal Finansman Uzman

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Nasıl Alınır?

14/08/2014 den itibaren bu lisansı almak çok kolay hale geldi.

1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından eğitim alanlar,

2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisans Sınavına girdiklerinde aşağıdaki derslerden en az 50 puan ve 8 dersin ortalaması 60 olduğunda ve Tecrübe şartlarını yerine getirdiğinde lisans alabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı DERSLERİ
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Sermaye Piyasası Araçları 1 Sermaye Piyasası Araçları 2 Yatırım Kuruluşları Finansal Piyasalar Temel Finans Matematiği ve değerleme yöntemleri Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Alanlar Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Olanlar Bankalarda, Aracı Kurumlarda,
Portföy Yöneticisi Yönetim kurulu üyesi Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi Risk yönetim birimi personeli, Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi

Eski Sınav Konularına göre girdiğiniz derslerden aldığınız puan 50 ve üzeri ise ortalamanız da 60 ise yeniden sınava girmenize gerek kalmadan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 veya Türev Araçlar Lisansını alabileceksiniz.

Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen görev tanımları, tecrübe şartları ve aranılan lisanslar kapsamında oluşturulan görev tablosu yayımlanmıştır.

VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen koşullar kapsamında oluşturulan "Görev,Tecrübe ve Lisans Tablosuna" buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM KADROMUZ
Eski SPK Başkan Yrd. Selçuk Tuğrul Doç. Dr. Ender Gül
Doç. Dr. Murat Çetin SMMM Sultan Arslan Babayiğit
YMM Engin Kaya SMMM Özgür Bora
YMM NURSEL AYKAN Doç. Dr. Rıdvan Kaya
YMM Cemali Özkan Doç Dr. Hakan Furkan
Ender Akar Dr. Leyla Tekkol
SMMM Nusret Kurdoğlu Araştırma Görevlisi Okan Çakmak
SMMM Sabri Kıyak Araştırma Görevlisi Bekir Akın
SPK LİSANSLAMA SINAVLARI GEÇERLİLİK SÜRE VE ŞARTLARI

ilk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir.

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

01/01/2011tarihinden önce lisanslama sınavlarına girmiş ve henüz lisans alma hakkını kazanamamış adaylar için:

1) Halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar Ocak 2011 tarihinden itibaren açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla 3. Sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler.

2) Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar 3. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar.

3) Geçici düzenleme Ocak 2011 tarihinden önce sınava girmiş olanların:

-2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda

-2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda

-2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda

-2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2014 yılı sonunda silinir.

Sınava Giren Adaylara Başarılar Dileriz …..