Akif Akedemi Logo

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ.

SPL Sınavlarında

1+1

KAZANAMAZSANIZ BİR SONRAKİ KURSUMUZA

ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

Elektronik Ortamda Yapılan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı, Düzey 1, Düzey 2 Lisanslama Sınavları (e-LS) Kurs Programı Uzaktan Eğitim
Başlama Tarihi Gün Saat
İstediğiniz Zaman İstediğiniz Gün İstediğiniz Saat
02-03 Temmuz 2022 Tarihinde Yapılacak SPL Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisans Sınavına Yönelik Kurs Programı
Eğitim Yeri Ders Programı Başlama Tarihi
istediğiniz Yerde Uzaktan Eğitim Grubu Kayıt Olup Hemen Derslere Başlayabilirsiniz.
Örnek Dersleri İzleyin
Örnek Ders Videoları Ders
1)Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2)Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
3)Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ve Uygulanması
4)Bilgi Sistemleri İşletimi
5)Bilgi Sistemleri Güvenliği
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Kurs Ücretleri
Dersler Süre Saat Örgün Eğitim Kurs Ücreti Uzaktan Eğitim Kurs Ücreti Satın Al
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 15 400.-TL 270.-TL Satın Al
2)Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi 10 300.-TL 200.-TL Satın Al
3)Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ve Uygulanması 10 300.-TL 200.-TL Satın Al
4)Bilgi Sistemleri İşletimi 10 300.-TL 200.-TL Satın Al
5)Bilgi Sistemleri Güvenliği 10 300.-TL 200.-TL Satın Al
Paketin Tamamı 55 1.400.-TL 900.-TL Satın Al
EĞİTİM KADROMUZ
Eski SPK Başkan Yrd. Selçuk Tuğrul Doç. Dr. Veli Yılmaz
Doç. Dr. Murat Demet Doç.Dr. Hakan Furtun
Doç.Dr. Salih Torun Doç.Dr. Rıdvan Yılmaz

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Nasıl Alınır?

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını alabilmek için Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosundan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisans Sınavları
1- Kağıt Ortamında Yapılan Lisanslama Sınavları 2- Elektronik Ortamda Lisanslama Sınavları

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Kağıt Ortamında Yapılan Lisanslama Sınavları

Kağıt ortamındaki Lisanslama Sınavları yılda iki defa olmak üzere 12 farklı ilde Kağıt ortamında düzenlenmektedir. Sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep illerinde yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS)

Elektonik Ortamdaki Lisanslama Sınavları İstanbul ilinde SPL Sınav Merkezinde yapılmaktadır.

SPL Sınav Merkez Adres:19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sokak No:70 34360 Osmanbey, Şişli, İstanbul

Elektronik lisanslama sınavları (e-LS) için basvuru.spl.com.tr adresinden başvuru yaparak dilediğiniz zaman sınava girebilirsiniz.

e-LS SPL Sınav Merkezinde yapılmakta olup sınav oturumlarında hafta içi belirli gün ve mesai saatleri içerisinde olacak şekilde planlanmıştır.

1 gün içerisinde 6 sınav oturumu düzenlenmekte olup ilk oturum 09.00’da başlamaktadır. Her bir sınav oturumu arasında 30 dakika zaman bulunmaktadır.

e-LS’ye girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini istedikleri tarihte gerçekleştirebilirler.

e-LS’de aynı anda sınava alınacak aday sayısı kontenjan ile sınırlıdır.

Seçilen her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenecektir.

Seçilen sınav tarih ve saatinin kontenjana dâhil olabilmesi için ödeme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru sırasında aday tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumların tarihini ve saatini seçilebilecektir.

Kontenjanı dolan oturumlar veya sınav yapılmayacak günler için adaylar tarafından herhangi sınav rezervasyonu yapılamayacaktır.

e-LS’ye ilişkin olarak hazırlanan ve tüm bilgilerin yer aldığı e-LS Sınav Kılavuzu’na BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Lisanslama sınavları, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınav modüllerinde yer alan soru sayıları 25 olarak belirlenmiştir.

Sınavlarda başarılı olmak için her bir dersten en az 50 puan almak kaydıyla tüm derslerin ortalamasının 60 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir.

Kâğıt ortamında sınava giren adaylar ile e-LS’ye giren adayların sınavlardan başarılı olmaları durumunda sahip oldukları haklar aynıdır.

SPK LİSANSLAMA SINAVLARI GEÇERLİLİK SÜRE VE ŞARTLARI

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

(a) Sınav konularının her birinden alınan notun 100 üzerinden en az 50 olması,

(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,gerekmektedir.

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

Söz konusu düzenlenme 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notlar SPL Tarafından silinmemektedir. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir.

Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Ancak bu durumda da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan başarılı olanlar Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.

Sınavlar, aşağıda belirtilen hususların varlığı halinde Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılabilmektedir.

Bu doğrultuda sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların, sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Bu nedenle adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.